Your Cart: 0 items 0

Názov zákazky: Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov zákazky: Inovácia vysielacích zariadení

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov